Kontakt meg

Valpesøknad

For å komme på reservasjonsliste ber vi deg om å sende inn en valpesøknad via kontaktsiden. Der ønsker vi at du gir opplysninger om:

Navn, adresse, telefonnummer, boforhold, hva skal hunden brukes til, hvor mye tur pr. dag er realistisk for deg og din familie, er det hundeallergi i nær familie, familieforhold (enslig, par, barnefamilier), samt eventuelt alder på barn, deg/dere som person/familie, jobb, hvordan kommet frem til ønske om å skaffe hund, hva vet du/ dere om "rasen" Goldendoodle, hvordan kom du/dere frem til valg av Goldendoodle som hund du/dere ønsker å ha, hvilke forventninger har du/dere til Goldendoodle hunden, hvordan ser du/dere for dere at Goldendoodle er som familiemedlem, hvilke tanker/forventninger har du/dere i fht den nye valpen og valpeperioden, har du/dere erfaring med hund, og hvis erfaring hvilken, noen preferanser i fht kjønn og farge på valpen, samt pelskvalitet, forventninger til oppdretter, eventuelt andre ting. 

Vi behandler søknader så raskt vi kan, og har desverre kun anledning til å til å svare på valpesøknader som har den informasjonen vi har satt som minimum.