Spørsmål og svar

1. Hva er Goldendoodle Association of North Amerika (GANA)?
GANA er en amerikansk organisasjon som ble opprettet for Goldendoodle. GANA har strenge etiske retningslinjer for helsetester, genetikk, eksteriør og gemytt for videre avl, og har oversikt over linjer, stamtavler og familietre. GANA ivaretar samme etiske retningslinjene som Norsk kennelklubb, og ser til at reglene blir fulgt i forhold til oppdrett. Organisasjonen er den eneste i verden som anerkjenner, tester og registrerer Goldendoodle.

Goldendoodle of Norway er den første og foreløpig eneste i Norge og Europa som er medlem av GANA. Å kjøpe valp fra en registrert GANA oppdretter, innebærer en trygghet for deg som valpekjøper. Da vet du valpene våre kommer fra helsetestede linjer.

2. Hvilke helstetester utføres på hundene?

Hundene har grunnleggende undersøkelser og helsesjekk, og røntges for HD og AD, knær (patellaluksasjon), sjekk av hjertet og øyelyses. I tillegg gentestes hundene for vWd (Von Willenbrands), GRPRA1, GRPRA2, prcd, IC. I tillegg til en rekke andre gentester.

3. Hva koster Goldendoodle valp hos dere?

Det koster 18 000 kroner for valp hos oss. Dersom du kastrerer eller steriliserer hunden før fylte ett år, får du refundert 1500 kroner fra oss. 

4. Hva vil det si at valpen selges med avlssperre?

Det betyr at valpen ikke skal brukes i avl. GANA har strenge etiske regler for helsetesting, og ønsker å ha oversikt over hvilke gener, eksteriør og gemytt som føres videre i linjene. Det er mange i dag som velger å avle på doodle uten å ha foretatt nødvendige helsetester, og risikerer da å videreføre uheldige kvalifikasjoner på valpen og rasen. Avlssperre er derfor en viktig forutsetning i kontrakten. Dersom det ikke passer for deg anbefaler vi at dere velger en annen oppdretter. Siden vi er så heldige å få være en del av å være med på å utvikle rasen, er det en viktig forutsetning at oppdrett av Goldendoodle foregår under kontrollerte og ansvarsfulle former.

5. Er Goldendoodle en godkjent rase av Norsk Kennelkubb?

Goldendoodle er ikke en godkjent rase av Norsk Kennelklubb. Det er imidlertid ingen krav om å være Kenneklubb-godkjent for å kunne definere Goldendoodle som en egen rase. GANA er en egen organisasjon opprettet for Goldendoodle, og ønsker å avle frem en rase som har strenge krav til standard.

6. Kan jeg registere min Goldendoodle i Norsk Kenneklubb?

Ja, det kan du. Du kan registere hunden i NOX registeret. Se link nedenfor:

http://web2.nkk.no/no/tjenester/registrering/blandingshund+uregistrert_hund_nox-register/Blandingshund%2Furegistrert+hund.9UFRnG0V.ips

7. Er Goldendoodle allergifrie?

Nei, det finnes ingen allergifrie hunder. Alle hunder har allergener. Det ser imidlertid ut til at allergikere er mer tolerante overnfor Goldendoodle, puddel og andre hunderaser, enn røytende hunder. Det kan variere fra valp til valp og fra valp til voksen hund. 

Se videre informasjon om allergi under fanen "Allergi" på siden.

8. Hvordan kommer jeg på reservasjonslisten hos dere?

For å bli vurdert til reservasjonslisten, må du først ta kontakt med oss på Kontaktsiden. Der ønsker vi å få en del informasjon om dere. Det er viktig at dere er så åpne som mulig i det dere forteller, slik at vi enklere kan prøve å finne ut hvilken valp som kan passe til dere.

Vi ønsker informasjon om:

 • Hva skal hunden brukes til
 • Hvor mye tur pr. dag er realistisk for deg og din familie
 • Er det hundeallergi i nær familie
 • Familieforhold (enslig, par, barnefamilier), samt eventuelt alder på barn, deg/dere som person/familie
 • Jobb
 • Hvordan kommet frem til ønske om å skaffe hund
 • Hva vet du/ dere om "rasen" Goldendoodle
 • Hvordan kom du/dere frem til valg av Goldendoodle som hund du/dere ønsker å ha
 • Hvilke forventninger har du/dere til Goldendoodle hunden
 • Hvordan ser du/dere for dere at Goldendoodle er som familiemedlem
 • Hvilke tanker/forventninger har du/dere i fht den nye valpen og valgperioden
 • Har du/dere erfaring med hund, og hvis erfaring hvilken
 • Noen preferanser i fht kjønn og farge på valpen, samt pelskvalitet
 • Forventninger til oppdretter, eventuelt andre ting. 

Når vi har vurdert dere som egnet, og dere har betalt inn depositumet, vil dere få plass på reservasjonslisten.