Depositum

Pris: 3000,00 NOK
Dersom du har fått tilbud om å stå på reservasjonslisten vår, må du betale inn depositum FØR du settes på reserervasjonslisten. Depositum er bindene. Dersom vi ikke har klart å levere valp til deg i løpet av 18 måneder, refunderer vi depositumet. Depositum må ikke betales inn før valpesøknad er godkjent.