Goldendoodle Association of North America (GANA)

 

Goldendoodle Association of North America, Inc. er en non-profit organisasjon etablert i januar 2009. GANAs hovedmål er å lede oppdrettere i utviklingen av Goldendoodle til det felles målet om å etablere pålitelighet i pels, type, helse og temperament. GANA har et strengt reglement i avl av Goldendoodle, der det stilles krav til ulike helsetester, gentester, eksteriør og gemytt.

GANA er den første og eneste rase klubben i verden, etablert for Goldendoodle. Det er opprettet  databaseregister for å dokumentere linjer, og registeret er kun for Goldendoodles. GANA tar og inn Golden Retrievere og Pudler i registeret, for å produsere avkom som kan registreres hos GANA.

Medlemskap er begrenset til oppdrettere som har dokumentasjon på helsetester av en hvis standard oppnådd på alle sine avlsdyr, og som har avtalt å følge de etiske standarder om deres avlsmetoder og omsorg for sine hunder.

For å sikre at du samarbeider med en oppdretter som oppfyller disse standardene, se etter GANA-logoen på deres hjemmeside. Hver oppdretter som er et offisielt medlem av GANA, vil ha en logo laget spesielt for kennelen, der kennelnavnet vil vise i den hvite ringen. Du kan også finne en liste over medlemsoppdrettere på GANAs nettside. Du vil oppdage at oppdrettere som er medlemmer av GANA, er interessert i å beskytte integriteten til Goldendoodle og er villige til å samarbeide med andre oppdrettere for å sikre at kvaliteten på rasen fortsatt er topp prioritet.

Se hjemmesiden til Goldendoodle Assosiation of North America på linken nedenfor:

http://www.goldendoodleassociation.com

Goldendoodle of Norway er første i Norge og Europa, som akkreditert medlem av Goldendoodle Assosiation of North America. Vi er blitt tildelt Blue Ribbon - premium breeder av GANA. Det vil si på grunn av vår grundige helsetesting av våre avlshunder, så markeres vi som oppdrettere ut fra  kvaliteten på våre avlshunder.