Valp fra Goldendoodle of Norway

Vi er ingen stor oppdretter, og har valpekull innimellom. Valpene vil vokse opp i hjemmet vårt, og vil bli vant med vanlige huslyder og aktivteter.

Vi er Norges første og eneste medlem av GANA (Goldedoodle Assosiation of North America), og følger deres strenge etiske retningslinjer og standarder for oppdrett av Goldendoodle. Goldendoodle of Norway er dermed med å bidrar til en sunn og målrettet utvikling av Goldendoodle som en egen rase.

Valpene vil være ferdigregistrert i GANA med stamtavle. Vi helsetester alle våre hunder som brukes i avl. Sjekk av hjertet, HD, AD, Patella og øyelysing er standard, og i tillegg gentestes hundene for Von Willebrand og GRPRA1, GRPRA2, prcd - PRA, IC. 

Alle valpene våre selges med avlssperre, med mindre den selges som avlshund.

Dersom vi ser det er fordel i forhold til avlsprogrammet vårt i Goldendoodle of Norway, har vi en rett til å endre avlshann eller avlstispe. Goldendoodle of Norway har alltid førstevalg på valper i vårt avlsprogram.

Vi vil forsøke så godt vi kan, men det er noen ting vi ikke kan råde over, der naturen går sin gang. Vi ber derfor om forståelse i forhold til dette. Vi kan ikke alltid garantere at valpekullen kommer etter planen eller kjønn og farge. Jo mer åpen en stiller seg i forhold til farge og kjønn, jo mer sannsynlig er det at vi kan levere en valp til deg.

Reservasjonsliste

For å komme på reservasjonslisten vår, ber vi deg om å fylle ut valpesøknad via Kontaktside.

Der ønsker vi at du opplyser om:

Navn, adresse, telefonnummer, boforhold, hva skal hunden brukes til, hvor mye tur pr. dag er realistisk for deg og din familie, er det hundeallergi i nær familie, familieforhold (enslig, par, barnefamilier), samt eventuelt alder på barn, deg/dere som person/familie, jobb, hvordan kommet frem til ønske om å skaffe hund, hva vet du/ dere om "rasen" Goldendoodle, hvordan kom du/dere frem til valg av Goldendoodle som hund du/dere ønsker å ha, hvilke forventninger har du/dere til Goldendoodle hunden, hvordan ser du/dere for dere at Goldendoodle er som familiemedlem, hvilke tanker/forventninger har du/dere i fht den nye valpen og valgperioden, har du/dere erfaring med hund, og hvis erfaring hvilken, noen preferanser i fht kjønn og farge på valpen, samt pelskvalitet, forventninger til oppdretter, eventuelt andre ting. 

Vi behandler søknader så raskt vi kan, og har desverre kun anledning til å til å svare på valpesøknader som har den informasjonen vi har satt som minimum.

Opplysningene du oppgir bruker vi til å finne goldendoodlen som passer best for deg og din familie.

For å bli sikret plass på reservasonslisten, må det innbetales et ikke refunderbart depositum på 3000 NOK, før dere får bekreftet plass. Skulle vi ikke klare å levere valp til dere innen 18 måneder, får dere refundert depositumet. Dersom dere har fått tilbud om valp etter deres spesifikke ønsker 2 ganger i løpet av perioden, og dere har takket nei, mister dere retten til å få refundert depositumet. Det vil si, dersom dere ønsker å vente på en helt spesiell kombinasjon, er det anledning til dette, men det kan ta noe lengre tid.

Vi ønsker å ha et rettferdig reservasjonssystem, og vil da forsøke å levere til dere som har ventet lengst på valp først. Vi ønsker også å sikre at de som virkelig ønsker seg en ekte Goldendoodle tar opp plass på vår reservasjonsliste.

Goldendoodle of Norway vil fremdeles ha førsteretten på valg av valper til videre avl, som går utenom reservasjonslisten. Vi er avhengig av denne retten i videre utvikling av Goldendoodle som rase.

Våre dyrbare valper ønsker vi skal komme til gode og varige hjem, og får derfor kun reise til helt spesielle hjem. Vi forbeholder oss derfor retten til å heve avtalen om valpekjøp helt frem til valpen skal forlate vårt hjem, dersom vi ser det vil være valpens beste. Vi refunderer da depositumet 100 %.

Alle som kjøper valp fra oss, må garantere at ingen av våre Goldendoodle valper blir omplassert uten at vi er kontaktet og gitt mulighet til å ta valpen tilbake.

Ta kontakt via Kontaktside dersom dere ønsker å bli satt på reservasjonslisten. 

 

Hva følger med valpen?

Alle våre Goldendoodle valper selges med:

 • Ormekur behandlet
 • Vaksinering
 • Chip 
 • Registrert i GANA
 • Avlsinformasjon (stamtavle)
 • Helsesjekket
 • Helsebok
 • Helsegaranti på to år
 • Kontrakt
 • Valpemappe
 • FÔr som valpen er vokst opp med
 • Teppe fra valpekassen

Hva trenger jeg å ha klart til valpen kommer?

Når en skal ta imot valp, er det noen ting en bør ha i hus:

 • Bur
 • Bånd
 • Sele (anbefaler sele fremfor halsbånd, da halsbånd kan skape nakkeskader)
 • Mat
 • Skål til mat og vann
 • Teppe/ seng
 • Bøker om hundehold og trening av hund
 • Leker
 • Tena tisseunderlag

Valpekurs

Vi anbefaler alle våre valpekjøpere å melde seg på valpekurs.