Valpene 1 uke gamle.
Valpene spiser godt og vokser fint.