Lyst til å bli forvert til en av våre utvalgte Goldendoodle valper?

Når en er fôrvert for oss, vil du ha det daglige ansvaret og kostnaden for hunden. Det innebærer kostnader til: Fôr, utstyr, stell, ormekurer, vaksiner, årlige helseundersøkelser, veterniærutgifter og forsikring (det som innebærer den daglige omsorgen).

Vi tar kostnadene knyttet til avl og oppdrett: Helsetester, valpefødsler med veterinærutgifter, forsikring av valper.

Vi beholder eierskapet på hunden frem til den har hatt:

- Tispe - maksimalt fire kull. Vi overtar ansvaret for hunden i forbindelse med fødsel og valpetid, og fôrvert får hunden tilbake når valpene har dratt til sine nye eiere

- Hannhund - inntil 15 parringer. Fôrvert stiller hunden til disposisjon når den skal brukes til parring. Oppretter skal da varsle en uke i forveien. 

Når krav i avtalen er innfridd, overføres eiendomsrettet til dere som fôrvert, med forutsetning om at hunden tas ut av avl. Dersom det skulle vise seg at valpen av ulike årsaker ikke kan brukes i avl, overføres eiendomsretten når dette er konstatert. Kostnaden på eierskifte og omregistrering i GANA tar oppdretter.

Vi bruker kennelklubbens standard kontrakt for fôrverter.

Hva forventer vi av fôrvert

En Goldendoodle krever krever at en bruker god tid, tålmodighet, stimulering og opplæring. Som fôrvert forventer vi at dere deltar på valpekurs. En Goldendoodle er en aktiv hund, som krever stimulering, trening og tur, og er en viktig forutsetning for at den skal få utviklet seg positivt.

Tur/ Trening/ Miljøtrening/ Sosialisering/ Kurs

Vi ønsker at våre fôrverter sørger for at hunden får nok tur og trim til at den er i god form og kondisjon. I tillegg ønsker vi at hunden skal trenes både mentalt, sosialiseres og miljøtrenes, slik at fôrvert arbeider for at hunden blir en trygg og god hund.

Dersom dere liker å trene spor, agility eller lydighetstrening vil dette absolutt være en fordel, som eier av en Goldendoodle.

Å delta aktivt i hundemiljø for brukshunder, f.eks. Canis, Siddis hundeskole m.m. er noe vi anbefaler våre fôrverter. Da vil du/dere og hunden både kunne ha det gøy sammen, få gode tips og møte andre i hundemiljøet som en kan etablere kontakt med. Samtidig er det en fin mulighet til at hunden får stimulans og blir sosialisert med andre hunder.

Valpetiden - god utvikling

Å få valpen i hus kan være krevende. Fôrvert bør ha mulighet til å ta fri fra arbeid den første tiden valpen er kommet til dere. En bør ha mulighet til å ta med valpen på arbeid eller kunne dra hjem i lunsjen for å lufte den lille krabaten, om en ikke er hjemmeværende eller har barn som kommer tidlig hjem fra skolen.

Valpen kan være i buret like mange timer som antall måneder. Det vil si en åtte uker gammel valp, kan være i buret maks 3 timer, før den må ut å tisse.

Det er veldig positivt at barn er med i det daglige stell og omsorg av valpen/hunden. Dette bør imidlertid være under oppsyn av en voksen. Det er svært viktig at barn aldri får hovedomsorgen for hunden alene. Anskaffelse av hund, skal alltid være en beslutning foretatt av voksne. Hunden vil leve til den er mellom 14-16 år, og hvordan den formes fra starten av, vil ha stor betydning for hvordan blir som voksen.

Hva kan dere forvente av oppdretter

En Goldendoodle av svært god kvalitet.

God oppfølging underveis.

Råd og veiledning ut hundens liv.

Opplæring og/eller råd om pelsstell

Jevnlig kontakt med foreldrene til valpen og andre Goldendoodler fra tidligere kull.

Ryddig og ordnet forhold

Kennelklubbens fôrvertskontrakt

 

Ta kontakt om du/ dere tenker det kan være noe for dere, enten pr. telefon eller via "Kontaktsiden". Vi ønsker helst at dere tar kontakt via "Kontaktsiden" og fyller ut valpesøknad, samt hva dere tenker i fht å bli fôrvert og hvorfor dere ønsker å bli en av våre fôrverter.

Med vennlig hilsen

Silje