Lyst til å bli forvert til en av våre utvalgte Goldendoodle valper?

Når en er fôrvert for oss, vil du ha det daglige ansvaret og kostnaden for hunden. Det innebærer kostnader til: Fôr, utstyr, stell, veterniærutgifter og forsikring.

Vi tar kostnadene knyttet til avl og oppdrett: Helsetester, valpefødsler med veterinærutgifter, forsikring av valper.

Vi beholder eierskapet på hunden frem til den har hatt maksimalt fire kull. Etter dette overføres eiendomsrettet til dere som fôrvert, med forutsetning om at hunden tas ut av avl. Dersom det skulle vise seg at valpen av ulike årsaker ikke kan brukes i avl, overføres eiendomsretten når dette er konstatert.

Vi overtar ansvaret for hunden i forbindelse med fødsel og valpetid, og fôrvert får hunden tilbake når valpene har dratt til sine nye eiere. Vi bruker kennelklubbens standard kontrakt for fôrverter.

Hva forventer vi av fôrvert:

Informasjon kommer etter hvert.