LV - Kevin

Vi søker fôrvert til LV - Kevin. Han er et av våre nyeste tilskudd til Goldendoodle of Norway’s avlsprogram, og kommer fra Sverige. LV - Kevin er en F1B Goldendoodle. Kevin trenger fôrvertshjem nå på våren 2018.

Vi stiller strenge krav til fôrvertsfamiliene i fht. å trene med hunden, sørge for god miljøtrening og sosialiseringstrening, slik at hunden blir en trygg og stabil hund. Du som fôrvert bør være flink på å stimulere hunden riktig, og sørge for at hunden får brukt seg ut i fra sine egenskaper og forutsetninger.

Dersom en ser en ikke klarer å innfri disse kravene, bør en søke å være fôrvert er annet sted.

Dersom en ønsker å være fôrvert for oss, så kan dere ta kontakt med oss via «Kontaktsiden». På kontaktsiden står det noen om hvilke minimumskrav vi har til søknader som behandles. Vi ønsker i tillegg for dere som vil være fôrvert, at dere skriver utdypende hvorfor en ønsker å være fôrvert for Goldendoodle of Norway.

 

Med vennlig hilsen

Silje

 

Kevin har nå fått en flott fôrvertsfamilie, som vi gleder oss til å følge videre!