Fôrvert

Hvordan bli fôrvert til en av våre nydelige små

Vil du bli fôrvert for oss?

Det daglige ansvaret har du - vi har alt knyttet til avl og oppdrett

Fôrvertene er en veldig viktig del av avlsprogrammet vårt. De sikrer at avlshundene får leve som et fullverdig familiemedlem, og får all den treningen, fysisk aktiviteten, kjærlighet og oppmerksom den fortjener.

Fordelen med å være fórvert er først og fremst at du er sikret den beste hunden i kullet. Kun de beste valpene fra oss tas videre i avl. Fórverter slipper også som regel å vente lenge i kø. Det er stort sett alltid satt av en plass i alle kull til avlshunder, og denne plassen gis til fórverter på venteliste

Å være fôrvert innebærer at du skal behandle den som din egen, og at du får hunden.
Når du er fôrvert for Goldendoodle of Norway, vil du ha det daglige ansvaret og kostnaden for hunden.

Det daglige ansvaret og kostnader til: Fôr, utstyr, stell, ormekurer, vaksiner, årlige helseundersøkelser, veterniærutgifter og forsikring (det som innebærer den daglige omsorgen).

Vi tar kostnadene knyttet til avl og oppdrett: Helsetester, temperamenttest, valpefødsler med veterinærutgifter, forsikring av valper. 

Vi beholder eierretten frem til hunden tas ut av avl. Hunden vil dermed være registrert på oss.
Du betaler et depositum som tilsvarer kjæledyrprisen.

 • Tispe - vi har rett til maksimalt 2 kull. Vi overtar ansvaret for hunden i forbindelse med fødsel og valpetid, og fôrvert får hunden tilbake når valpene har dratt til sine nye eiere
  Dersom du er fôrvert for en tispe, refunderes 50% av depositumet pr kull. Deretter overføres eierskapet til fôrvert i sin helhet når tispen tas ut av avl.
 • Hannhund - vi har rett til inntil maks 10 parringer. Fôrvert stiller hunden til disposisjon når den skal brukes til parring. Oppdretter skal da varsle en uke i forveien. Det refunderes 10% av depositumet hver gang han brukes.

Når krav i avtalen er innfridd, overføres eiendomsrettet til dere som fôrvert, med forutsetning om at hunden tas ut av avl.
Dersom det skulle vise seg at valpen av ulike årsaker ikke kan brukes i avl, overføres eierskapet på hunden til fôrvert. Kostnaden på eierskifte og omregistrering i GANA tar oppdretter. Gjenstående depositum er betaling for hunden, og hunden vil også være dekket av  helsegaranti de to første årene.

Vi bruker kennelklubbens standard kontrakt for fôrverter.

Hva forventer vi av fôrvert

En Goldendoodle er en aktiv og lærevillig hund, som krever at en bruker mye tid på sosialiseringstrening, miljøtrening, mentaltrening og fysisk aktivitet for at den skal utvikle seg positivt til å bli en trygg og lykkelig hund. Goldendoodle har en fin «av og på knapp», og kan være aktiv ute, og være en rolig livsnyter hjemme på sofaen.

Tur/ Miljøtrening og Sosialiseringstrening/ Kurs

Som fôrvert for Goldendoodle of Norway forventer vi at dere deltar på valpekurs, og at dere videre i hverdagen arbeider og trener aktivt med hunden og gir den gode forutsetninger til å utvikle seg til å bli en fin og trygg hund. Det vil si vi ønsker du som fôrvert sørger for at hunden trenes både mentalt, sosialiseres og miljøtrenes på en god måte, slik at fôrvert arbeider for at hunden blir en trygg og god hund.

Vi ønsker at våre fôrverter sørger for at hunden får nok tur og trim, til at den er i god form og kondisjon. Fôrvert skal også se til at hunden får riktig kosthold, slik at den ikke blir overvektig.

Dersom dere liker å trene spor, agility eller lydighetstrening vil dette absolutt være en fordel, som eier av en Goldendoodle.

Å delta aktivt i hundemiljø for brukshunder, f.eks. Canis, Siddis hundeskole m.m. er noe vi anbefaler våre fôrverter. Da vil du og hunden både kunne ha det gøy sammen, få gode tips og møte andre i hundemiljøet som en kan etablere kontakt med. Samtidig er det en fin mulighet til at hunden får stimulans og blir sosialisert med andre hunder.

Valpetiden - god utvikling

Å få valpen i hus kan være krevende. Fôrvert bør ha mulighet til å ta fri fra arbeid den første tiden valpen er kommet til dere. En bør ha mulighet til å ta med valpen på arbeid eller kunne dra hjem i lunsjen for å lufte det lille nye familiemedlemmet, om en ikke er hjemmeværende eller har barn som kommer tidlig hjem fra skole.

Valpen kan være i buret like mange timer som antall måneder. Det vil si en åtte uker gammel valp, kan være i buret maks 3 timer, før den må ut å tisse.

Det er veldig positivt at barn er med i det daglige stell og omsorg av valpen/hunden. Dette bør imidlertid være under oppsyn av en voksen. Det er svært viktig at barn aldri får hovedomsorgen for hunden alene. Anskaffelse av hund, skal alltid være en beslutning foretatt av voksne. Hunden vil leve til den er mellom 14-16 år, og hvordan den formes fra starten av, vil ha stor betydning for hvordan blir som voksen.

Hva kan dere forvente av oppdretter

 • En Goldendoodle av svært god kvalitet.
 • God oppfølging underveis.
 • Råd og veiledning ut hundens liv.
 • Opplæring og/eller råd om pelsstell
 • Jevnlig kontakt med foreldrene til valpen og andre Goldendoodler fra tidligere kull.
 • Ryddig og ordnet forhold
 • Kennelklubbens fôrvertskontrakt

Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å være fôrvert for oss? Fyll ut søknadsskjema via «Valpesøknad».

Med vennlig hilsen

Silje, Goldendoodle of Norway

Goldendoodle of Norway IB-Agnes
Goldendoodle of Norway IB-Agnes

Vi søker fôrvert til IB-Agnes

IB-Agnes er på let etter en fôrvert familie.

Hun er en 2 år gammel jente, som er født 22 juni 2017. Hun er vokst opp sammen med mammen sin, to katter og en jente på nå 3 år.

Agnes er en jente som er leken, nysgjerrig og lærevillig, og liker godt å jobbe for godbiter. Hun liker godt å bruke nesen sin, og kan egne seg til å trene «Neser i arbeid» eller spor. Hun er en intelligent jente og vil kreve en del mentaltrening og stimulering. Hun har vært i ulike miljøer, men kan godt trene mer på dette videre fremover.

Agnes elsker å være sammen med familien sin, og vil helst være nærmest mulig eierne sine. Hun er veldig glad i å gå på lange turer.

Vi ønsker Agnes skal få en familie som har hatt hund fra før av, og kan trene med henne.

Hun har vist seg omsorgsfull overfor valper, og går også godt med andre hunder.

Dersom du er interessert i Agnes, ønsker vi å motta søknad via siden «Valpesøknad».

Med vennlig hilsen

Silje

Agnes har nå fått seg en ny familie!😊

MCDoodles LW-Kevin
MCDoodles LW-Kevin

Vi søker fôrvert til LW-Kevin

Vi søker fôrvert til LV - Kevin. Han er et av våre nyeste tilskudd til Goldendoodle of Norway's avlsprogram, og kommer fra Sverige. LV - Kevin er en F1B Goldendoodle. Kevin trenger fôrvertshjem nå på våren 2018

Vi stiller strenge krav til fôrvertsfamiliene i fht. å trene med hunden, sørge for god miljøtrening og sosialiseringstrening, slik at hunden blir en trygg og stabil hund. Du som fôrvert bør være flink på å stimulere hunden riktig, og sørge for at hunden får brukt seg ut i fra sine egenskaper og forutsetninger.

Dersom en ser en ikke klarer å innfri disse kravene, bør en søke å være fôrvert er annet sted.

Dersom en ønsker å være fôrvert for oss, så kan dere ta kontakt med oss via «Valpesøknad». På «Valpesøknad» står det noen om hvilke minimumskrav vi har til søknader som behandles. Vi ønsker i tillegg for dere som vil være fôrvert, at dere skriver utdypende hvorfor en ønsker å være fôrvert for Goldendoodle of Norway.

Med vennlig hilsen

Silje

Kevin har nå fått en flott fôrvertsfamilie, som vi gleder oss til å følge videre!

Hils på vårt nyeste tilskudd til familien 

MCDoodles LW-Sascha er en ung frøken, som blir en del av Goldendoodle of Norway familien.

Vi er veldig spente på å bli kjent med denne nydelige unge jenten, og krysser fingrene for at alt kommer til å gå som det skal fremover. Dersom alt klaffer, vil hun bli en del av vårt program.

Sascha har fått en flott fôrvertsfamilie i Kvinnherad, som gleder seg til å bli kjent med henne.