Spørsmål & svar

Spørsmål & svar

1. Hva er Goldendoodle Association of North Amerika (GANA)?
Goldendoodle Asoosiation, er en amerikansk organisasjon som ble opprettet for Goldendoodle.  Organisasjonen er den eneste i verden som anerkjenner, tester, registrerer og stambokfører Goldendoodle. GANA har strenge etiske retningslinjer for avl og oppdrett av Goldendoodle, som alle GANA oppdrettere må følge. GANA ivaretar samme etiske retningslinjene som Norsk kennelklubb, og ser til at reglene blir fulgt i forhold til oppdrett.

Goldendoodle of Norway er den første i Norge og Europa som er medlem av GANA. Å kjøpe valp fra en registrert GANA oppdretter, innebærer en trygghet for deg som valpekjøper. Da vet du valpene våre kommer fra helsetestede linjer.

2. Hvilke helstetester utføres på avlshundene?

Hundene har grunnleggende undersøkelser og helsetester; røntges for HD og AD, knær (patellaluksasjon), ultralyd av hjertet og øyelyses.

I tillegg tas det utvidede helsetester hvor avlshundene gentestes for arvelige genetiske sykdommer: vWd (Von Willenbrands) Type 1 og 2, GRPRA1, GRPRA2, prcdpra, Ichtoyosis, DM, IC (RSPO2). I tillegg til en rekke andre gentester.

3. Hva koster Goldendoodle valp hos dere?

Det koster kr 28 000 for valp fra oss. Dette inkluderer registreringsavgift på kr 5000. Registreringsavgiften er ikke refunderbart. Dersom du kastrerer eller steriliserer hunden før fylte ett år, får du refundert 2000 kroner fra oss.

4. Hva vil det si at valpen selges med avlssperre?

Det betyr at valpen ikke skal brukes i avl. GANA har strenge etiske regler for helsetesting, og ønsker å ha oversikt over hvilke helsetilstander, gener, eksteriør og gemytt som føres videre i linjene. Det er mange i dag som velger å avle på goldendoodle uten å ha foretatt nødvendige helsetester, og risikerer da å videreføre uheldige kvalifikasjoner på valpen og rasen. Avlssperre er derfor en viktig forutsetning i kontrakten. Dersom det ikke passer for deg anbefaler vi at dere velger en annen oppdretter. Siden vi er så heldige å få være en del av å være med på å utvikle rasen, er det en viktig forutsetning at oppdrett av Goldendoodle foregår under kontrollerte og ansvarsfulle former.

5. Er Goldendoodle en godkjent rase av Norsk Kennelkubb?

Goldendoodle er ikke en godkjent rase av Norsk Kennelklubb. Det er imidlertid ingen krav om å være Kenneklubb-godkjent for å kunne definere Goldendoodle som en egen rase. GANA er en egen organisasjon opprettet for Goldendoodle, og ønsker å avle frem en rase som har strenge krav til standard.

6. Kan jeg registere min Goldendoodle i Norsk Kenneklubb?

Ja, det kan du. Du kan registere hunden i NOX registeret. Se link nedenfor:

https://web2.nkk.no/no/tjenester/registrering/blandingshund+uregistrert_hund_nox-register/Blandingshund%2Furegistrert+hund.9UFRnG0V.ips 

7. Er Goldendoodle allergifrie?

Nei, det finnes ingen allergifrie hunder. Alle hunder har allergener. Det ser imidlertid ut til at allergikere er mer tolerante ovenfor Goldendoodle, puddel og andre hunderaser, enn røytende hunder. Det kan variere fra valp til valp og fra valp til voksen hund.

Se videre informasjon om allergi under fanen "Valp" på siden.

8. Hvordan kommer jeg på reservasjonslisten hos dere?

For å bli vurdert til reservasjonslisten, må du først sende inn søknad via «Valpesøknad». Der ønsker vi å få en del informasjon om deg(dere). Det er viktig at du er så åpen som mulig i det dere forteller, slik at vi enklere kan prøve å finne ut hvilken valp som kan passe til dere. Informasjonen vi mottar, bruker vi til å finne den valpen som kan best mulig til deg og dine.

Når vi har vurdert dere som egnet, tar vi kontakt pr. mail. For å sikre deg plass på ventelisten, må du betale inn reservasjonsgebyret. Først når dette er mottatt, er plassen endelig bekreftet. Innbetaling av reservasjonsgebyret foretas etter du har mottatt mail fra oss om at søknaden din er godkjent